ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତିର ସିଧାପ୍ରସାରଣ

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତିର ସିଧାପ୍ରସାରଣ

Slider ଦେଶ ବିଦେଶ ପପୁଲାର ନିଓଜ ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନିଉଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଜ୍ୟ